ÖDEME VE BAĞIŞLARINIZ İÇİN: TEB ŞUBE KODU:651 NO: 9639700 IBAN:TR530003200000000009639700
MARİFET KAPISI
tokat ehlibeyt derneği

YARDIM ALMA

(EK- 4)
YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ (*)
Sayı     :                                                                                                                                                                                                                   …/…/ 2…
Konu  :
………………..    VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA
Derneğimiz/vakfımız tarafından yurtdışından yardım alınacaktır. Söz konusu yardım ile ilgili gerekli açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. Bilgilerinize arz ederim.                           
İmza
Adı - Soyadı
……….............. Başkanı
 
YARDIMI ALACAK TÜZEL KİŞİLİĞİN
1
Adı:
Kısa Adı:
Kütük No:
Merkezi:
Yerleşim Yeri:
Telefon
Faks
E-Mail
Web Sitesi
2
Alınacak Yardımın Niteliği
Yardımın Cinsi
Ayni
Nakdi   
Nakdi Yardımın Aktarıldığı Türkiye’deki Bankanın :
Adı                       :
Hesap No             :
Hesabın Cinsi      :                           
Yardımın Miktarı :
 
Yardımın Şekli
Peşin
Şartlı
Projeli
Taksitli
Şartsız
Projesiz
(Yardım projeli, sözleşmeli vb. şekilde alınıyor ise başvuru formuna projenin adı, başlama ve bitiş tarihleri ile uygulama alanını belirten yazının bir örneği ek olarak konulacaktır.)                                                   
3
YARDIMI YAPACAK YABANCI KİŞİ VEYA KURUM
Adı
 
Ülkesi
 
Yerleşim Yeri
 
Telefon
 
Faks
 
E-Mail
 
Web Sitesi
 
 
4
Alınacak yardımın tüzük/senette belirtilen hangi amaç ve çalışma konuları doğrultusunda değerlendirileceği:
 
YARDIM ALINMASINA İLİŞKİN
 
 
5
        
                 
Ekler
Yönetim Kurulu Kararının
Tarih ve Sayısı  
Proje
Hesap Numarası
 
 
(*) Bu form 2 nüsha halinde hazırlanır bir nüshası bildirimde bulunan tüzel kişilikte kalır.
 
 
ADRESE HAVALE: Erkan Yazargan Semerkant Mah. Murat Apt. No:32 TOKAT CEBE HAVALE: +90 535 063 84 23