ÖDEME VE BAĞIŞLARINIZ İÇİN: TEB ŞUBE KODU:651 NO: 9639700 IBAN:TR530003200000000009639700
MARİFET KAPISI
tokat ehlibeyt derneği

YABANCI BASVURU FORMU

 (EK- 6)
 
YABANCI TÜZEL KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE FAALİYETTE BULUNABİLMELERİNE İLİŞKİN BAŞVURU FORMU (*)
  1.  
Tüzel Kişilik               :           
Dernek
Vakıf
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş
  1.  
TÜZEL KİŞİLİĞİN
2.1
Adı:
 
2.2
Kısa Adı:
 
  1.  
İLETİŞİM ADRESİ
3.1
Ülke
 
3.2
Şehir
 
3.3
İlçe
 
3.4
Cadde
 
3.5
Sokak
 
3.6
No
 
3.7
Telefon
 
3.8
Faks
 
3.9
E-Mail
 
3.10
Web Sitesi
 
  1.  
BAŞVURU
Tarihi
: …/…/200…    ( Gün / Ay / Yıl )
Şekli   
Doğrudan
Posta İle
Elektronik Posta İle
  1.  
YABANCI TÜZEL KİŞİLİĞİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN
Adı
Soyadı
Ana Adı
Doğum Tarihi
5.1
 
 
 
 
5.2
 
 
 
 
5.3
 
 
 
 
5.4
 
 
 
 
5.5
 
 
 
 
5.6
 
 
 
 
5.7
 
 
 
 
  1.  
TÜZEL KİŞİLİK ADINA YAZIŞMA VE TEBLİGAT ALMAYA YETKİLİ KİŞİLERİN
Adı
Soyadı
Ana Adı
Yerleşim Yeri
6.1
 
 
 
 
6.2
 
 
 
 
6.3
 
 
 
 
  1.  
TÜZEL KİŞİLİĞİN YAPACAĞI FAALİYETİN TÜRÜ:
            Türkiye’de Faaliyette Bulunma         Süresi (Yıl)
            İşbirliği Yapma                                  Süresi (Yıl)
            Temsilcilik Açma                         
            Şube Açma
            Üst Kuruluşa Üye Olma
            Üst Kuruluş Kurma
 
(Faaliyetin türüne göre bu formun 11 inci maddesinde belirtilen eklerden ilgili olanlar başvuru formuna eklenir.)
 
  1.  
FAALİYETİN YAPILACAĞI
8.1
İl/İller
 
8.2
Ülke Geneli
 
  1.  
YAPILACAK FAALİYETİN HEDEF KİTLESİ
 
 
 
10.
YAPILACAK FAALİYET;
 
 
10.1
 
 
 
 
 
 
Türkiye’de Tüzel Kişilerle İşbirliğinde Bulunmak İse, Türkiye’de İşbirliğinde Bulunulacak Tüzel Kişiliğin;
Adı                  :
Yerleşim Yeri :
 
Türkiye’deki Tüzel Kişiliğin Yetkili Organınca Bu Yönde Alınmış Kararın;
 
Tarihi                        : …/…/200.   (Gün/Ay/Yıl)
Sayısı                        : …………
10.2
Türkiye’de Üst Kuruluş Kurulacak İse, Türkiye’de Kurucusu Olacağı Üst Kuruluşun;
Adı                  :
Yerleşim Yeri :
 
Üst Kuruluşu Kuracak Kişilerin;
 
Adı
Soyadı
T.C. Kimlik No
a)
 
 
 
b)
 
 
 
c)
 
 
 
d)
 
 
 
e)
 
 
 
f)
 
 
 
g)
 
 
 
 
10.3
Türkiye’de Üst Kuruluşa Üye Olunacak İse, Türkiye’de Üye Olunacak Üst Kuruluşun;
Adı                  :
Yerleşim Yeri:
Türkiye’deki Üst Kuruluşun Yetkili Organınca Bu Yönde Alınmış Kararın;
Tarihi     : …/…/200.   (Gün/Ay/Yıl)
Sayısı     : …………
11.
Ekler
11.1
Tüzel kişiliğin orijinal dilindeki statüsü ile statünün sadece amaç ve faaliyet alanlarını tanımlayan bölümün Türkçe’ye çevrilmiş noterden onaylı örneği,
11.2
Vakıfların şube veya temsilcilik açma başvurularında dernekler yönetmeliği’nde bulunan örneğe (ek- 7) uygun hazırlanmış statü,
11.3
Dernek veya kar amacı gütmeyen kuruluşlarca temsilcilik açma başvurularında; temsilcilik kurucu/kurucuları tarafından imzalanmış dernekler yönetmeliği’nde bulunan örneğe (ek- 9) uygun hazırlanmış statü.
(*) Başvurular Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Bakanlıklar / Ankara adresine doğrudan veya posta ile yapılacaktır.
 
ADRESE HAVALE: Erkan Yazargan Semerkant Mah. Murat Apt. No:32 TOKAT CEBE HAVALE: +90 535 063 84 23