ÖDEME VE BAĞIŞLARINIZ İÇİN: TEB ŞUBE KODU:651 NO: 9639700 IBAN:TR530003200000000009639700
MARİFET KAPISI
tokat ehlibeyt derneği

HUKUK VE MEVZUAT

Medeni Hukuk - Aile Hukuku - Miras Hukuku (523)
Boşanma, Nafaka, Evlenme, Nişanlanma, Miras, Vesayet, Velayet, Evlat Edinme, isim ve yaş düzeltme, Kişilik Hakları ...
Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik
 
Bilişim Hukuku - Fikri Sınai Haklar - Basın Hukuku (89)
Bilişim ve internet hukuku, Marka, Patent, Fikir ve Sanat Eserleri, Tasarım, Telif hakları, Haksız rekabet, Basın hukuku ...
Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik
 
Ceza Hukuku - Ceza Usul Hukuku (211)
Suç ve Ceza, Türk Ceza Hukuku, Ceza Infaz, Ceza Muhakemeleri Usulü, Askeri Ceza, Polis Vazife ve Selahiyetleri, Ceza özel hukuku ...
Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik
 
İş Hukuku - Sosyal Sigorta Hukuku (455)
Kıdem Tazminatı, Ihbar Tazminatı, Iş akdinin feshi, Işten Çıkartma - Çıkma, Sendika, SSK/Bag-Kur, Ücret, Izin ...
Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik
 
Avukatlık Hukuku (99)
Avukatlık Mevzuatı, Baro Kararları, Tarifeler, Meslek Kuralları ...
Mevzuat, Ücret Tarifeleri - Harçlar, İçtihat, Makale
 
Uluslararası Hukuk - Uluslararası Ceza Hukuku (38)
İnsan Hakları, Birleşmiş Milletler Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Uluslararası Ceza Hukuku, Uluslararası Ceza Yargılaması Hukuku, Uluslararası Denizcilik Hukuku, Uluslararası Marka ve Patent Hukuku
Uluslararası Sözleşmeler, Uluslararası Bildiriler, Uluslararası İçtihatlar
 
 
Hukuk Usulü (96)
Medeni Usül hukuku
Mevzuat, İçtihat, Makale
 
Borçlar - Ticaret - İcra İflas - Banka - Tüketici Hukuku (654)
Borçlar, Faiz, Alım Satım, Kefalet, Alacağın Temliki, Rehin, Tazminat, Icra, Iflas, Konkordato, Ticaret, Çek, Senet, Şirketler, Kooperatif, Haksız Rekabet, Deniz Ticaret, Mal beyanı, Kredi kartı, Banka, Sigorta, Tüketici hukuku ...
Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik
 
Gayrimenkul Hukuku - Kira - Kat Mülkiyeti Hukuku (257)
Gayrimenkul, alım -satım, satış vaadi, intifa, sükna, akdin feshi, muvazaa, Tazminat, Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, Ipotek, Kira, Tahliye, Kat mülkiyeti hukuku ...
Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik
 
Kamu - Idare - Vatandaşlık - Anayasa Hukuku (248)
Vergi Hukuku, Mali Hukuk, Kamu Görevlileri, Idari Tazminat, Idari Yargı Hukuku, Vatandaşlık Hukuku, Anayasa Hukuku...
Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik
 
TÜM MEVZUAT (162)
Diğer kategorilere girmeyen tüm TC. Mevzuatı
Kanun, KHK., Tüzük, Yönetmelik
 
Askeri Hukuk - Askeri Ceza Hukuku (38)
Askeri Ceza Hukuku, Askeri Mevzuat, AYİM ve Askeri Yargıtay
Mevzuat, İçtihat, Makale
  •  
ADRESE HAVALE: Erkan Yazargan Semerkant Mah. Murat Apt. No:32 TOKAT CEBE HAVALE: +90 535 063 84 23