ÖDEME VE BAĞIŞLARINIZ İÇİN: TEB ŞUBE KODU:651 NO: 9639700 IBAN:TR530003200000000009639700
MARİFET KAPISI
tokat ehlibeyt derneği

FAALIYET BILDIRIMI

 (EK-                           
TÜRKİYE’DE TEMSİLCİLİK AÇMASINA İZİN VERİLEN YABANCI VAKIF, DERNEK VE KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARIN VERECEĞİ FAALİYET BİLDİRİMİ
 
 
1.
Tüzel kişilik                :           
Dernek
Vakıf
Kar amacı gütmeyen kuruluş
2.
Tüzel kişiliğin
2.1
Adı:
 
2.2
Kısa adı:
 
2.3
Kütük no:
 
2.4
Tüzel kişiliğe verilen iznin
 
Başlangıç tarihi….../…./200…            bitiş tarihi……/…../200……
2.5
Faaliyette olduğu il veya iller
 
2.6
Yerleşim yeri:
 
3.
Yöneticileri
 
Adı
Soyadı
Ana adı
Doğum tarihi
3.1
 
 
 
 
3.2
 
 
 
 
3.3
 
 
 
 
3.4
 
 
 
 
3.5
 
 
 
 
3.6
 
 
 
 
3.7
 
 
 
 
4.
İletişim araçları
Telefon
 
Faks
 
E-mail
 
Web sitesi
 
5.
 
Türkiye’deki faaliyetin bütçesi
5.1
Yıllık toplam gelir
 
   
5.2
Yıllık toplam gider
5.2.1
Parasal giderler
 
5.2.2
Amaç ve hizmet giderleri
 
5.2.3
Diğer giderler
 
5.3
Yıl sonu devir
 
5.4
Gelecek yılın tahmini bütçesi
 
 
 
 
 Yapılan faaliyetler
 
 
 
 
 
 
6.
Türkiye’deki faaliyetin amaç ve hizmet giderlerinin dağılımı
6.1
Kültür, spor
 
6.2
Eğitim ve araştırma
 
6.3
Sağlık hizmetleri
 
6.4
Sosyal hizmetler        
 
6.5
Çevre ve doğal hayatın korunması
 
6.6
Kalkınma ve konut
 
6.7
Bireysel özgürlükler, insan hakları ve savunu
 
6.8
Hizmet amacıyla kaynak yaratma ve gönüllülüğün teşvik edilmesi
 
6.9
Uluslararası faaliyetler
 
6.10
Dini hizmetlerin geliştirilmesine yönelik hizmet faaliyetleri
 
6.11
Mesleki dayanışma    
 
6.12
Diğer
 
6.13
Toplam          
 
7.
Türkiye’de istihdam edilen personel
7.1
Ücretli personel sayısı
 
7.2
Gönüllü sayısı
 
8.
Yayımlanan yazılı ve görsel yayınlar
1
 
2
 
3
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bildirimde bulunan
Adı soyadı      :…………………
Tarih                :…………………
İmza                :…………………
Teslim alan              
Adı soyadı      :…………………
Tarih                :…………………
İmza                :………...……….
       
       
 
ADRESE HAVALE: Erkan Yazargan Semerkant Mah. Murat Apt. No:32 TOKAT CEBE HAVALE: +90 535 063 84 23