ÖDEME VE BAĞIŞLARINIZ İÇİN: TEB ŞUBE KODU:651 NO: 9639700 IBAN:TR530003200000000009639700
MARİFET KAPISI
tokat ehlibeyt derneği

TEBDER YAYINLARI

  
TOKAT EHLİBEYT DERNEĞİ KİTAP DAĞITIM LİSTESİDİR.

 Sayı
Kitabın
Adı
Yayın Tarihi
Sayfa Sayısı
 
1
Abdal Musa
Kişiliği Teşkilatçılığı
Ağustos 2011
268
 
2
“ADALET TOPLUMU”
Rıza Şehrine Doğru
Evrensel Değerler Oluşturma
Temmuz 2009
196
 
3
Ahlak –
Davranış Bilimleri
Aralık 2007
394
 
4
Ahlak Felsefesinde İlahi Buyruk Teorisi
Sema Gökşin
Temmuz 2012
140
 
5
Ahlak Felsefesinden Ahlak Bilimine Emile Durkheime
Aralık 2011
224
 
6
Aile ve Ailenin Korunması
Bilge Könezoğlu
Mayıs 2012
244
 
7
Akıcı Zekânın Yordanması
Hatice Kafadar
(Psikoloji Serisi)
Temmuz 2012
270
 
8
Alevi Bektaşi Kültüründe Kadın
Haziran 2011
686
 
9
Alevi Bektaşi Yol Esasları
Ağustos 2010
160
 
10
Alevi Senkretizminin
—Bağdaştırmacılık- Yapılanışı
(İngilizce)
Ocak 2012
238
 
11
ALEVÎ KAYNAKLARDA Hz. MUHAMMED
SEDA ABİŞOĞULLARI                                                                                     
Kasım 2012
116
 
12
ALEVİ MÜZİK UYANIŞI BAĞLAMINDA İZMİR YAMANLAR ALEVİ GÖÇMENLERİNİN MÜZİK PRATİKLERİ                                                        
Serap AKDENİZ
Kasım 2012
237
 
13
Alevi Ocakları
Şubat 2011
564
 
14
ALEVİ YAZININDA OSMANLI İMGESİ
ENGİN BUZ                                                                                                       
Kasım 2012
231
 
15
ALEVİLERİN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNDEN BEKLENTİLERİ
İLHAMİ ÜNAL
Kasım 2012
101
 
16
ALEVİLERİN GÜNÜMÜZDEKİ PROBLEMLERİ
M.A.BALKANLIOĞLU
Aralık 2012
118
 
17
Alevilik’te Buyruk Kavramı ve İmam Cafer Örneği
Kasım 2011
124
 
18
ALEVİLİK’TE DÖRT KAPI
KIRK MAKAM                                                      
ŞERMİN ÇALIŞKAN
Kasım 2012
138
 
19
ALEVİLİK’TE ERKÂN VE DÜŞKÜNLÜK
A.BAKIR
Aralık 2012
144
 
20
ALEVİLİKTE RİTÜELLER                                                                  
Kasım 2012
135
 
21
ALFRED NORTH WHITEHEAD’İN
MEDENİYET TEORİSİ  
Kevser ÇELİK
Kasım 2012
257
 
22
Alman Çocuk Edebiyatından Türkçeye Çevrilen Örneklerin İncelenmesi
Edebiyat Serisi 2 Cilt
Haziran 2012
1160
 
23
Alman Romantizminin 19. YY. Türkçe’ye Aktarımında Üslup Sorunu
Ayalp Talun İnce
Ekim 2012
353
 
24
Alvin Ward Gouldner’in
Eleştirel Sosyolojisi Üzerine
(Bilim Serisi)
Mart 2012
306
 
25
Ahkâm
(Hükümler, İbadet Esasları
Caferi Fıkhına Göre)
Aralık 2007
164
 
26
Ahlak Felsefesi
(Davranış Bilimleri Penceresinden)
Haziran 2008
145
 
27
Amasya’da Adak Yerleri İle İlgili Halk Anlatıları
Rahime Özdoğan
Mayıs 2012
208
 
28
Anadolu Kültürü ve SEMAHLAR
Aralık 2011
336
 
29
Anadolu Masallarında
KADININ YERİ
Ekim 2011
264
 
30
Andrey P. Platonov’un
Eserlerinde İnsan
(Edebiyat Serisi)
Mart 2012
286
 
31
ANTALYA’DAKİ ALEVİLERİN SİYASİ EĞİLİMLERİ
Caner ERDOĞAN                                   
Kasım 2012
107
 
32
Antik Dönemde Felsefe ve Sanat
Didem Demiralp
(Sanat Serisi)
Temmuz 2012
462
 
33
Arap Milliyetçiliği ve
1918 – 1921
TÜRKİYE – SURİYE
İlişkileri
Şubat 2012
564
 
34
Ari Usun Eleştirisi
İmmanuel Kant
Mayıs 2012
150
 
35
Aristoteles Felsefesinde
Akıl ve His İlişkisi
F.Deniz Beşpınar
(Felsefe Serisi)
Temmuz 2012
266
 
36
Aristoteles Mantığının İslam Usul Bilimlerine Etkisi
(Felsefe Serisi)
Ocak 2012
340
 
37
Arthur Schopenhauer’de Kötülük Problemi
(Felsefe Serisi)
Ocak 2012
230
 
38
Arthur Schopenhauer’in
Yeter Sebep İlkesi ve
Kant Eleştirisi
(Felsefe Serisi)
Ocak 2012
228
 
39
AŞIK AŞUR UYGUR’UN HAYATI
SANATI VE ESERLERİ
Ö.ÖZBEY
Aralık 2012
301
 
40
ÂŞIK EDEBİYATINA
Yansımaları
XIX. Yüzyıl
Sosyal – Siyasal Olaylarının
Şubat 2012
468
 
41
ÂŞIK MAHSUNİ ŞERİF
Şiirlerinde Sosyal Konular
Şubat 2012
518
 
42
Atalar Sözü
Azerbaycan Atasözleri
(Türk Dünyası Serisi)
Mayıs 2012
550
 
43
Atatürk’te
MİLLİ ŞUUR Fikri
Şubat 2012
420
 
44
Atatürk’ün Devlet Felsefesi
(Filozofların Devlet Felsefeleri ile Karşılaştırmalı)
Aralık 432
432
 
45
Atatürk’ün Fikir Ve Düşünceleri
Prof. Dr. Utkan Kocatürk
Ekim 2012
600
 
46
Atatürk’ün Türk Dünyası İle İlişkileri
(Türk Dünyası Serisi)
Ocak 2012
420
 
47
Atmışı Birden
Hasan Aksu Şiirleri
Edebiyat Serisi
Ağustos 2012
59
 
48
Avrupa Birliği ürecinde Türkiye’de Alevilik
Yunus Akkoç
Ekim 2012
107
 
49
Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Dernekler Ve Vakıflar Hukuku
Aydın Turhan
Ekim 2012
129
 
50
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında
KARABAĞ SORUNU
Şubat 2012
431
 
51
Aybastı Ağzı
Nisan 2012
528
 
52
Azerbaycan Dergisi
(Türk Dünyası Serisi)
Mart 2012
660
 
53
AZERBAYCAN’DA TARİHÇİLİK
Fuat HACISALİHOĞLU
Aralık 2012
378
 
54
AZERBAYCAN’DA ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN SOSYO–KÜLTÜREL YAPISI
TOĞRUL İSMAYIL
Kasım 2012
379
 
55
Baba İshak Destanı
Çocuk Serisi (Resimli)
Eylül 2011
25
 
56
 
Baba İshak Destanı
Eylül 2011
286
 
57
Barak Türkmenlerinin İnanç, Adet ve Geleneklerinin Dinler Tarihi Açısından Değerlendirilmesi
Şubat 2012
150
 
58
Başörtüsü: Mızrağın Ucundaki Kuran
(En çok okunan)
Eylül 2010
136
 
59
Balkanlarda Alevi Bektaşilik
Haziran 2011
368
 
60
Balkan Harbi’nden
Kurtuluş Savaşı’na
Türk Deniz Stratejisi
(Strateji Serisi)
Mart 2012
608
 
61
Başkurt Tatar Efsaneleri Üzerine 3 Cilt
Türk Dünyası Serisi
Haziran 2012
1902
 
62
Batı Türkistan Hanlıkları
(Avrupalı Gezginlere Göre)
Türk Dünyası Serisi
Mart 2012
360
 
63
Batı Uygarlığının Kültürel Temeli Olarak Yunanlılık: Atinapolis Değerleri ve Festivaller
Temmuz 2012
312
 
64
Batılı Anlamda Türk Resminde Yenilik
Sanat Serisi
Temmuz 2012
314
 
65
Batıya Yön Veren
METİNLER
(Dört Cilt)
Mayıs 2012
2720
 
66
BATTALNAME
(İnceleme – Metin – İndeks) 2 Cilt
Mart 2012
1392
 
67
Bektaşi Dergâhları
Şubat 2011
448
 
68
BEKTAŞİ NEFESLERİNDE
Melodik ve Ritmik Özellikler
Şubat 2012
438
 
69
Bektaşi Tekkelerinin Kapatılması ve
Bektaşiliğin Yasaklı Yılları
Fahri Maden
Ekim 2012
394
 
70
Bektaşi Velayetnamelerinde Maddi Kültür
Sedat Özdemir
Ekim 2012
438
 
71
BELEDİYELERDE PERFORMANS DENETİMİ VE ALGILANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ahmet GÜVEN
Aralık 2012
260
 
72
Belgesel Sinema
(Sanat Serisi)
Mart 2012
228
 
73
Benlik
(Komisyon)
Haziran 2008
129
 
74
Ben O’yum
Sri NisargadattaMaharaj
(Farklı Pencereden
Vahdet-i VücutFelsefesi
Aralık 2011
309
 
75
Bertrand Russell'in
EĞİTİM GÖRÜŞÜ
Ekim 2011
426
 
76
BEŞAR ESAD DÖNEMİ SURİYE-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ ÜZERİNE YENİDEN DÜŞÜNMEK:
Mehmet ABACI
Kasım 2012
141
 
77
Big Bang Teorisi Felsefe ve Tanrı
(Bilim Serisi)
Ocak 2012
354
 
78
Bilgi Toplumunda Teknolojinin Yeri ve Teknoloji Politikalarının Yeri
Nisan 2012
492
 
79
Bilim Nedir
(Bilim Serisi)
Mayıs 2012
226
 
80
Bilim Tarihine Bir Bakış
Emine Çavuş
(Bilim Serisi)
Mayıs 2012
440
 
81
Bilim Teorilerinin Yapısı Ve Gelişimi
Erhan Işıklar
(Bilim Serisi)
Mayıs 2012
312
 
82
Bilişim Alanında Suçlar
Kamu Hukuku
 
Ocak 2012
276
 
83
Bireylerin Uyum Düzeyleri ile Becerileri Arasındaki İlişkiler
(Psikoloji Serisi)
Temmuz 2012
414
 
84
Bir Halkla İlişkiler Modeli Olarak Duyuru:
TSK Brifingleri Örneği
Arsev Umur Aydınoğlu
Ekim 2012
142
 
85
Budizm NİRVANA
Kasım 2011
368
 
86
Bu mu Dünya
(Şiir Serisi)
Temmuz 2011
224
 
87
BURHAN ASAF BELGE: CUMHURİYETİN ERKEN DÖNEMİNDE AYDIN VE İKTİDAR İLİŞKİSİ                                                                                              
Aytaç Yıldız
Kasım 2012
306
 
88
Buyruklara Göre Kızılbaşlık
(Kültür Tarih Serisi)
Ocak 2012
496
 
89
Buzluk Dağı
(Yerel)
Nisan 2009
182
 
90
Caferilerde Dini ve Sosyal Hayat
KEÇİÖREN ÖRNEĞİ
Şubat 2012
456
 
91
CAHİT UCUK’UN ÖZYASAM ÖYKÜSÜ: OTOBİYOGRAFİ VE KADIN TARİHİ
Hale KOLAY
Kasım 2012
128
 
92
Can Yücel’in Shakespeare Çevirilerinde “Sadakat”
Edebiyat Serisi
Haziran 2012
336
 
93
Celali Ayaklanmalarında Töre’nin Yeri
(Yerel)
Temmuz 2008
212
 
94
Cevşen Duasının Hadis İlmi Açısından Kritiği
Şubat 2012
254
 
95
Cinnetten Cinayete
(Komisyon)
Kasım 2010
580
 
96
Cumhuriyet Dönemi Sanat Dergilerinde
Türk Devrimi
Mart 2012
436
 
97
Çağatayca’nın Türk Dilleri Arasındaki Yeri
Nisan 2012
758
 
98
Çağdaş Liberal Siyaset Felsefesinde
ADALET SORUNU
Rawls, Hayek, Nozick Örnekleri
Nisan 2012
316
 
99
Çağdaş Türk Resminde Minyatür Etkileri
Temmuz 2012
512
 
100
Çağımız İslam Dünyasında Modernleşme Hareketleri ve Türkiye’deki Etkileri
Nisan 2012
560
 
101
Çalışanların Sosyo Psikolojik ve Demografik Özelliklerinin Örgütsel Motivasyon Araçları Karşısındaki Tutumları Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
Temmuz 2012
400
 
102
Çeşitli Bağlamlarıyla Küreselleşme Sözcüğünün Anlamları
(Felsefi Bakış)
Ocak 2012
358
 
103
ÇEŞME TARİHİ DOKU ARAŞTIRMASI KORUMA VE RESTORASYON ÖNERİLERİ
EMEL KAYIN
Kasım 2012
412
 
104
Çevre Bilinci
(Bakanlık Serisi)
Ağustos 2011
446
 
105
Çevre ve Din
(Bakanlık Serisi)
Aralık 2011
250
 
106
ÇOĞULCULUK AÇISINDAN ALEVİLERE GÖRE DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ
Nurullah BORA
Kasım 2012
167
 
107
Çorum İlinde Yaşayan Aleviler Üzerine Bir Araştırma
Aralık 2011
119
 
108
Çukurova Bal Arıları
Üreticiler Serisi
Haziran 2012
520
 
109
Çukurova Türkmen Aşiretleri
Mart 2012
226
 
110
Dağ Ekosistemlerinin
Önemi Ve Planlama Kriterleri
Zehra Şenay Alışkan
Mayıs 2012
370
 
111
DAVUT SULARİ Ve
Ozanlık Geleneğinde
Rolü
Şubat 2012
898
 
112
Dedem Korkut Kitabı’nın Söz Dizimi
2 Cilt
Nisan 2012
1568
 
113
DERGÂH-I ABDAL MUSA:
A HETERODOX DERVISH TEKKE BETWEEN THE STATE AND THE PEOPLE
( İNGİLİZCE )
GİZEM KAŞOTURACAK                                                                                                      
Kasım 2012
118
 
114
Dernek Ve Yardım Kuruluşları İçin Web Tabanlı Bir Gönüllü Takip Programı
Said Aydınalp
Ekim 2012
81
 
115
Derneklerin Hak ve Fiil Ehliyeti
Senar Çağırgan
Ekim 2012
225
 
116
Derviş Ruhan Örneğinde Alevi Bektaşi Dervişlik Geleneği
Caner Işık
Ekim 2012
411
 
117
Descartes ve Spinoza’da
DUYGU
Arlaık 2011
364
 
118
Devrim Sonrası
İRAN
Dış Politikası
(1979- 2005)
Şubat 2012
150
 
119
DİJİTAL PLATFORMDA SOSYAL MEDYANIN STRATEJİK KURUMSAL İLİTİŞİME ETKİSİ
Mikail BAT
Aralık 2012
411
 
120
Dine Psikolojik Yaklaşımda Değişimin Dinamikleri
Sevde Düzgüner
Temmuz 2012
322
 
121
Divanlarda Kısa Mesneviler
19. ve 20 yüzyıl
Edebiyat Serisi
Haziran 2012
470
 
122
DİVRİĞİ İLÇESİNDE YAŞAYAN ALEVİLERDE DİNİ HAYAT VE YAYGIN HALK İNANIŞLARI                                                                                                      
İbrahim Gökdemir
Kasım 2012
147
 
123
Doğu Felsefesi
Aralık 2011
174
 
124
Doğu Türkistan Tarihinde
Kırgızların Tesiri
(1700 – 1878)
Nisan 2012
346
 
125
Dil Bilim
Mart 2012
220
 
126
Diyalog
Kavram Olarak
Şubat 2011
276
 
127
DİN VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME: FARKLILIK VE BİRLİKTE YAŞAM
GÖKSUN ÖRNEĞİ
Bahset KARSLI
Aralık 2012
300
 
128
DİZİLER
On Birinci Kitap
Erkan Yazargan
Edebiyat Serisi
Temmuz 2012
131
 
129
Dua – Niyaz
Aralık 2007
238
 
130
Dünya Ekonomisinde Yapısal Dönüşüm
(İktisat Serisi)
Ocak 2012
256
 
131
II. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye’de Kültürel Değişimlere Yol Açan İç ve Dış Etkenler
(1945 – 1960)
Nisan 2012
742
 
132
Düşünce Tarihi
Kasım 2011
377
 
133
Düşünce ve Uygulamalarıyla Halk Adamı ATATÜRK
Yusuf KAYA
Aralık 2012
209
 
134
Ebu Zeyd El Belhi’nin
Ahlak Felsefesi
Umut Kaya
(Felsefe Serisi)
Temmuz 2012
366
 
135
Ebu’l-Berekat el-Bağdadi’nin
TABİAT FELSEFESİ
Ağustos 2011
426
 
136
Edep Rasullerin Ahlakı
Mayıs 2008
145
 
137
EDNÂİ DİVANCESİ
(Edebiyat Serisi)
Mart 2012
908
 
138
Eğitim Bilimleri Terim Ve Kavramlarının Modern Sözlük Bilimi Açısından Değerlendirilmesi
Ayşe Tunalı
Ekim 2012
524
 
139
Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı
(Eğitim Serisi)
Mart 2012
326
 
140
EISENSTEIN VE TARKOVSKY’DE SİNEMA SANATI VE FELSEFE
Elif Nuyan                                                                                                          
Kasım 2012
130
 
141
Elazığ Alevileri Üzerine Alan Araştırması
Ocak 2012
312
 
142
Elektronik Harp ve Sinyal Karıştırma
(Strateji Serisi)
Aralık 2011
180
 
143
Ehl-i Beyt Tasavvuru ve Erken Dönemdeki Yansımaları
(Hicri I. Ve II. Asırlar)
Aralık 2011
386
 
144
Emevi Sünniliğinden Türkmen Aleviliğine
(En çok okunan)
Nisan 2008
362
 
145
Epistemolojik Açıdan Dünya Sistemleri Analizi
Nisan 2012
476
 
146
ERGENLERİN ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİĞİNİN YORDANMASI
Gülşen BÜYÜKŞAHİN ÇEVİK
Aralık 2012
176
 
147
Erich Froomm’un Hümaniter Din Anlayışının Günümüz Toplumları Açısının Değerlendirilmesi
Temmuz 2012
422
 
148
Ermeni Diasporasının
A.B.D’de Çalışmaları
Nisan 2012
626
 
149
Erzincan Ağzının
Ses Bilgisi ve
Söz Varlığı
Nisan 2012
470
 
150
Eski Uygur Türkçesinde
İkilemeler
(Türk Dünyası Serisi)
Ocak 2012
790
 
151
Essah’tan Erikli Baba’ya
(Deneme)
Mart 2011
684
 
152
EVRENİN DOKUSU
BRIAN GREENE                                                      
Kasım 2012
638
 
153
Evrenin Sırrı
Semah
(En çok okunan)
Mayıs 2011
348
 
154
EVRENİN ZERAFETİ BRIAN GREENE                                                     
Kasım 2012
268
 
155
Evrime Giriş
(Bilim Serisi)
Aralık 2011
172
 
156
Evrim Kuramı ve Bağnazlık
Prof.Dr. Cemal YILDIRIM
(Bilim Serisi)
Nisan 2012
208
 
157
F. Scott Fitzgerald’ın Öykülerinde Kadın
(Edebiyat Serisi)
Mart 2012
224
 
158
Fahreddin Razi ve Uluhiyet Anlayışı
İlahiyat Serisi
Haziran 2012
190
 
159
Fahreddin Razi’de
Bilgi Teorisi
Felsefe Serisi
Haziran 2012
432
 
160
Falih Rıfkı Atay’ın Kaleminden Atatürk ve Türk Devrimi
(Devriler Serisi)
Mayıs 2012
386
 
161
Farabi’de Hakikate Ulaşma Yolu Olarak Felsefe
Temmuz 2012
496
 
162
Farabi’nin Epistemolojisinde
Kesinlik Problemi
Felsefe Serisi
Haziran 2012
378
 
163
Felsefe
(Felsefeye Giriş)
Aralık 2007
495
 
164
Felsefe Açısından Sosyal Bilimlerde
Nitelik ve Anlam Sorunu Tartışması
Nisan 2012
456
 
165
Felsefe Mecmuası ve Felsefe ve İçtimaiyat Mecmuası’nın Tahlil ve Tasnifi
Feyza Ceyhan Coştu
Temmuz 2012
286
 
166
Felsefenin Geleceği Üzerine
Celal Nuri – F.A. Hilmi Tartışması
Nisan 2012
274
 
167
Felsefenin Metotları
(En çok okunan)
Ocak 2011
244
 
168
Felsefede Antik Devir
Herakleitos, Ksenofanes, Parmanides...
Ocak 2011
246
 
169
FELSEFİ ANTROPOLOJİ VE İNSAN HAKLARI KAVRAMLARI BAĞLAMINDA BAŞKA İNSAN                                                                                                  
Bergen Coşkun
Kasım 2012
149
 
170
Felsefi Danışmanlık Yaklaşımının Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anlayışlarının Genel Mantığı ile Birleştirilip Birleştirilmeyeceği Sorunu
Temmuz 2012
308
 
171
Fenni Arıcılık
Kasım 2012
128
 
172
FİHİ MA-FİH
Mevlana
Şubat 2012
212
 
173
FOUCAULT’NUN FELSEFE ANLAYISI
Nihat PARİN
Kasım 2012
93
 
174
Francis Bacon’un
Yeni Mantık
(New Organum)
Anlayışı
Nisan 2012
412
 
175
FRANKFURT OKULU’NUN SANAT ANLAYIŞI
Besim F. DELLALOĞLU
Aralık 2012
158
 
176
FUAT KÖPRÜLÜ’YE GÖRE ANADOLU ALEVİLİĞİ
Doğan KAPLAN
Aralık 2012
102
 
177
Fuzuli Divanı
Tam Metin
Mayıs 2012
630
 
178
Fuzuli Divanı’nda ŞİKAYET
Nisan 2012
432
 
 
Fuzuli’nin Türkçe Divanı’nda
ZAMAN
Şubat 2012
330
 
179
GAYBET İNANCI
Ve Şiilikteki Yeri
Şubat 2012
474
 
180
Gazali’de Hidayet ve Dalalet Kavramları
Aralık 2011
218
 
181
Gazali’de Marifet Ahlak İlişkisi
Bedriye Reis
Ekim 2012
370
 
182
Gazali’de Adalet Kavramı
(Felsefe Serisi)
Aralık 2011
274
 
183
Gazali’ye Göre Yaratma
Ocak 2012
238
 
184
Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş Bölümü’nün Çağdaş Türk Resim Sanatı İçerisindeki Yeri
Temmuz 2012
1104
 
185
Gazi’de Kadın
Mart 2012
510
 
186
Geçmişten Günümüze
Land Art Sanat Akımı
Diğer Disiplinlerle İlişkisi
(Sanat Serisi)
Mart 2012
670
 
187
Geçmişten Günümüze Yahudi Mezheplerinin
MESİH ANLAYIŞI ve
Mesihi Hareketler
Kasım 2011
284
 
188
Geleceğin Dünyasını Kurmada “Hünkâr Hacı Bektaşi Veli’nin Teşkilatçılığı”
Mart 2009
168
 
189
GELİŞEN ÜLKELERDE EĞİTİM İSTİHDAM İLİŞKİLERİ
Nihat AKBIYIK
Aralık 2012
167
 
190
Gen Bencildir / The Selfish Gene                                                          
Richard Dawkins
Kasım 2012
139
 
191
GENÇ İŞSİZLERİN SOSYO –EKONOMİK SORUNLARINA İLİŞKİN BİR İNCELEME
-SİVAS ÖRNEĞİ-                                                                                                                      
SİRET KARASOY
Kasım 2012
226
 
192
GENÇ YETİŞKİNLİKTE KİŞİLERARASI İLİŞKİLERİN CİNSİYET, CİNSİYET ROLLERİ VE YALNIZLIK ALGISI AÇISINDAN İNCELENMESİ                                       
SEVAL İMAMOĞLU
 
318
 
193
Genetik Algoritma İle Proje Çizelgeleme
(Proje Serisi)
Ocak 2012
436
 
194
Gestalt Kuramının Grafik Tasarıma Etkilerinin İncelenmesi
Temmuz 2012
250
 
195
Gülümsemeler
(En çok okunan)
Eylül 2011
212
 
196
Güneş Enerjisinden Yararlanma Olanakları
Selçuk Sayın
Ekim 2012
149
 
197
Güney Azerbaycan’da Bağımsızlık Hareketleri ve Türk Dünyası İçin Önemi
Aralık 2011
468
 
198
Günter Grass’ın Teneke Trampet Eserinde Toplum Eleştirisi
Edebiyat Serisi
Haziran 2012
200
 
199
GÜNÜMÜZ ALEVİ DEDELERİNE GÖRE ALEVİLİK
İbrahim BOZKURT
Aralık 2012
102
 
200
GÜNÜMÜZ ALEVİLİĞİ İÇERSİNDE TEZAHÜR ETMİŞ ATEİST VE İSLAM DIŞI SÖYLEMLER
İlknur KALAYCI
Aralık 2012
144
 
201
Günümüz Doğa Felsefesinde
Bilim – Felsefe –Din
İlişkileri
Mayıs 2012
508
 
202
H.B.V.NİN
Makalat Eserinin
İsmail bin Mikail Tercümesi
Transkripsiyonu
Şubat 2012
566
 
203
Habis “Umer” Ağacının Meyvesi Olan Mollalar
Temmuz 2009
584
 
204
Hacı Bayram Veli ve
Tasavvufi Görüşleri
Şubat 2012
204
 
205
Hacı Bektaş Veli’de
Din Anlayışı
(Düşünce Serisi)
Aralık 2011
438
 
206
Hacı Bektaş-ı Veli’nin
DÜŞÜNCE DÜNYASI
Kasım 2011
 
 
207
Hadis İlmi ve
Nehcül Belağa
Aralık 2007
681
 
208
Hakikati İlahiye
Felsefe Serisi
Haziran 2012
422
 
209
Hamzanamelerin
Halk Edebiyatındaki Yeri
(Edebiyat Serisi)
Mart 2012
420
 
210
Hasan Ali Yücelin Eğitim Felsefesi Ve
Türk Milli Eğitimine Katkıları
(Bakanlık Serisi)
Mayıs 2012
208
 
211
HASAN CEMALİ BABA
Hayatı, Sanatı ve Eserleri Üzerine
(Edebiyat Serisi)
Mart 2012
880
 
212
Hatay Türkmen Aşiretleri ve Bu Aşiretlerin İskânı
18. ve 19. Yüzyıllar
Nisan 2012
262
 
213
Hatayi’nin Şiir Dünyası
Aralık 2011
368
 
214
Hatemi Dönemi
Türkiye-İran
İlişkileri
Şubat 2012
306
 
215
Hatıralar Işığında Türk Kamuoyunda
Balkan Savaşları
(1912 – 1913)
(Tarih Serisi)
Mayıs 2012
214
 
216
Hayatta Kalma, Düzen Kurma
(Strateji Serisi)
Mart 2008
216
 
217
Hayreti Divanı’nda
AŞIK
(Edebiyat Serisi)
Mart 2012
620
 
218
Hazreti Ali Tasavvuru
Leyla İlkay Özsüer
Şubat 2012
296
 
219
HERKES İÇİN FİZİBİLİTE
M.Serdar KABUKÇUOĞLU
Aralık 2012
173
 
220
Hıdır Abdal Sultan Tekkesine Bağlı
Ocak Köyü
Halk İnanışları
 
Şubat 2012
195
 
221
Hikayeti Hüseyin
Ali B. İbrahim
Edebiyat Serisi
Haziran 2012
322
 
222
Hubyar Sultan Ocağı
(Yerel)
Ocak 2009
448
 
223
Hz. Peygambere Yapılan Büyüler ve Büyücülük
Ocak 2012
294
 
224
Hz Peygamberi İkaz Eden Ayetler
Ramiz Memmedov
Mayıs 2012
268
 
225
İbn Kemmune Ve Felsefesi
Felsefe Serisi
Haziran 2012
504
 
226
İbn Rüşd’ün İbn Sina’yı Eleştirisi
Felsefe Serisi
Haziran 2012
296
 
227
İbn Seb’in Hayatı Eserleri Ve Felsefi Görüşleri
Felsefe Serisi
Haziran 2012
466
 
228
İbn-i Rüşd’de
İnsan Hürriyeti
 
Nisan 2012
488
 
229
İbn-i Rüşd’de
Metodoloji
Nisan 2012
322
 
230
İbni Sina’da Doğa Felsefesi
Ağustos 2011
264
 
231
İkinci Körfez Savaşında Irak’taki ABD Propaganda Bildirilerinin Değerlendirilmesi
Nisan 2012
432
 
232
İKRAR
Eylül 2009
434
 
233
İlahi Dinlerin Hedeflediği
İDEAL İNSAN
 
Kasım 2011
268
 
234
İmadeddin Nesimi
DİVANI
(Seçilmiş Eserler
İki Cilt)
Mayıs 2012
732
 
235
İnanç Fırtınları
Felsefe Serisi
Haziran 2012
522
 
236
İngiliz Roman Geleneğinde Çocuk Edebiyatının Gelişimi
— Arketipçi Eleştiri Kuramına Göre -
Nisan 2012
546
 
237
İNTERNET VE GENÇ KİMLİĞİ                                                                  
GÜLTEN KIR
Kasım 2012
144
 
238
İRADE
Spinoza – Leibniz
Ekim 2011
468
 
239
İRADİ
İsmail Aydoğmuş
Yazıları Şiirleri
Edebiyat Serisi
Eylül 2012
156
 
240
İran’da 1979 Devriminden Sonra Egemenlik ve Siyasal İktidar
Şubat 2012
326
 
241
İran’da Aydınlanma ve Devrim
1953 – 2006
Şubat 2012
458
 
242
İran’da Milliyetçilik ve Bölgeye Yansımaları
Şubat 2012
800
 
243
İran’nın İç Politikasında
Azerbaycan Türkleri
Aralık 2011
332
 
244
İsa (A.S.)’ın Akibeti
Meselesi
Mart 2012
534
 
245
İslam Flozoflarının Haz ve Elem Anlayışlarının Karşılaştırılması
Temmuz 2012
204
 
246
İsna Aşeriyye… İmamiyye Şiası
Yakup Keskin
Ekim 2012
221
 
247
Isparta, Senirkent, Uluğbey Beldesi’nde
Alevilik
(Saha Araştırması)
Mart 2012
560
 
248
İSTANBUL CEM EVLERİNDE CEM ERKÂNI, RİTÜELLER VE MÜZİKAL FORMASYONLAR ÜZERİNE ANALİTİK KARŞILAŞTIRMA                          
SEVGİ DEMİR
Kasım 2012
479
 
249
İZMİR İLİNDE KALELER (Bizans ve Türk Devri)                                   
Hazal Ceylan ÖZTÜRKER
Kasım 2012
358
 
250
J.J. Rousseau Felsefesinde
İnsanın Özgülüğü Problemi
Nisan 2012
164
 
251
Jean Paul Sartre’in Özgürlük Yolları
Yapıtına Oluşumsal Yapısalcı Bir Yaklaşım
Nisan 2012
614
 
252
Joachim Wach’a Göre
Bilimlerin Tasnifi
(Bilim Serisi)
Mart 2012
280
 
253
John Barth’ın Eserlerinde Postmodern Ögeler
Zeynep ALTUĞ
Nisan 2012
260
 
254
John Dewey’in Pragmatik Politik Düşüncesi ve Politikada
Pratik Meşruiyet Sorunu
Nisan 2012
488
 
255
John Dos Passos ve
Roman Tekniği
Nisan 2012
342
 
256
John Hick’in Uluhiyet Anlayışı Işığında Hırıstiyan Tezinin Felsefi Güçlükleri
Haziran 2012
344
 
257
Josiah Royce'un
SADAKAT FELSEFESİ
Ağustos 2011
246
 
258
Kadı Burhanettin
DİVANI
(Seçilmiş Eserler
İki Cilt)
Mayıs 2012
1344
 
259
KALICI AY ÜSSÜ TASARIMI
Hüseyin ZORLU
HAVA PERSONEL YÜZBAŞI
Aralık 2012
132
 
260
Kadın Kimliğinin İnşası
Mart 2012
334
 
261
Kamera Gerçek İlişkisi ve Belgesel Sinemada Gerçek
(Sanat Serisi)
Mart 2012
232
 
262
Kant’ın Ödev Ahlakı
Ağustos 2011
368
 
263
KARİKATÜRLERLE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ
Ahmet AKKAYA
Aralık 2012
193
 
264
Karl Popper’de
Bilimsel Yöntem Sorunu
Nisan 2012
266
 
265
Karl Popper’in
Bilim Anlayışı
Nisan 2012
230
 
266
Kaz Dağları Yöresinin Geleneksel İlaçları
Kasım 2011
 
462
 
267
Kazan Alimi Ahmet Baytursunoğlu’nun Hayatı ve Eserleri
Sertan Alibekiroğlu
(Türk Dünyası Serisi)
Mayıs 2012
292
 
268
Kazak Sözlü Geleneğinde Arkaik Destanların Tipolojik Özellikleri
Nisan 2012
982
 
269
KAZAKİSTAN’DA 20. YÜZYIL BAŞLARINDA FİKİR HAREKETLERİ
Aralık 2012
295
 
270
KAZAKİSTAN’IN BAĞIMSIZLIK SONRASI DIŞ POLİTİKASI
Semiha POĞDA
Aralık 2012
120
 
271
Kelime Kazanımında Müziğin Etkisi
Nisan 2012
272
 
272
Keloğlan Masallarının Tespiti ve Tasnifi
Aysun Dursun
Mayıs 2012
834
 
273
KENT YOKSULU GENÇLERİN TÜKETİM TOPLUMUNDA YAŞAMA DENEYİMLERİ: ANKARA ÖRNEĞİ                                                                   
Melike AKTAŞ YAMANOĞLU
Kasım 2012
318
 
274
Kerbela, İmam Hüseyin, Muharrem Orucu ve Aşura
Haziran 2011
324
 
275
Kerbela Mersiyeleri
(2 Cilt)
Aralık 2011
1118
 
276
Kırgız Hikâye Ve Destanlarında
Anlatı Zamanları 2 Cilt
Türk Dünyası Serisi
Haziran 2012
1260
 
277
Kırgız Türkçesindeki Deyimler
2 Cilt
Nisan 2012
1468
 
278
Kırgız Türkçesinin
Şekil Bilgisi
Nisan 2012
766
 
279
Kırım Karaycasıyla Yazılmış Bir Mecmua
2 Cilt
Türk Dünyası Serisi
Haziran 2012
2026
 
280
Kırım Tatarcasıyla Yazılmış Hikayeler
1928 – 1937
Türk Dünyası Serisi
Haziran 2012
450
 
281
Kırşehir Yöresi Abdalların Dini İnançları Üzerine Bir Araştırma
(Kırşehir Abdalları)
Mart 2012
328
 
282
Kızılbaşlık Türkmenlik
(Yerel)
Ekim 2011
468
 
283
Köroğlu Gülce Buluşması
Edebiyat Serisi
Haziran 2012
260
 
284
KÖROĞLU’NUN
KAZAK VARYANTLARI
2 CİLT
(En çok okunan)
Ekim 2011
896
 
285
Köroğlu’nun Zuhuru
Ekim 2011
624
 
286
Köroğlu’nun Zuhuru Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma
(İnceleme – Metinler)
2 Cilt
Nisan 2012
1232
 
287
Kul Himmet Dede
(Yerel)
Mart 2009
262
 
288
Kuluncak Alevilerinde Hayat ve Yaygın Halk İnanışları
Şubat 2012
258
 
289
Kuranda Dini Tecrübe
Bir Din Felsefesi Sorunu Olarak
Felsefe Serisi
Haziran 2012
340
 
290
KURBAN
“Tarihin Kalbi Kerbela”
Ocak 2008
360
 
291
Kuranda İnsan
(Komisyon)
Ağustos 2009
132
 
292
Kutbeddin Razi’nin Hayatı, Eserleri Ve Felsefesi
Felsefe Serisi
Haziran 2012
466
 
293
Kuzey Grubu Türk Lehçelerinde Edatlar
2 Cilt
Türk Dünyası Seridi
Haziran 2012
1346
 
294
Kültürel Psikolojinin Felsefi Temelleri
Felsefe Serisi
Haziran 2012
186
 
295
Küreselleşme Bağlamında
Din ve Terörizm
Ocak 2012
448
 
296
Küreselleşme
BÜTÜNLEŞME ÇALIŞMALARI
(Komisyon)
Mayıs 2011
894
 
297
Küreselleşme Karşıtı Hareketler
Ocak 2012
666
 
298
Küreselleşme Karşıtı Hareketler ve Sivil İtaatsizlik
Ocak 2012
408
 
299
Küreselleşme Sürecinde Ortadoğu’da
Medyanın Rolü
Ocak 2012
380
 
300
Küreselleşme ve
Uluslar arası Güvenlik
(G.K.)
Ocak 2012
672
 
301
Kitabı Mukaddes Açısından
Yahudilik ve Hıristiyanlıkta
SEÇİLMİŞLİK ANLAYIŞI
Ekim 2011
426
 
302
Latince Sanat Terimleri Üzerine Bir Araştırma
Procopius
“De Aedificiis”
Mart 2012
258
 
303
LİDERLİK BECERİLERİ GELİŞTİRME
Üzeyir OGURLU
Aralık 2012
204
 
304
Lübnan’da Toplum Yapısının Devlet Yönetimine Etkisi
Ocak 2012
440
 
305
Makale Nasıl Yazılır Ve Yayımlanır
Bilim Serisi
Haziran 2012
392
 
306
Max Weber Sosyolojisi
Üzerine Bir Çalışma
(Ebru DOLUNAY)
Ocak 2012
294
 
307
MEDYA VE GENÇLİK: 15–24 YAS ARASI GENÇLERİN TELEVİZYON DİZİLERİNİ İZLEME PRATİKLERİNDEKİ DÖNÜŞÜM                                                       
VAHİT İLHAN
Kasım 2012
291
 
308
Mehdi (a.s.) ve Hükümet
(Komisyon)
Aralık 2007
462
 
309
MESLEKİ KURULUŞLAR VE SİVİL TOPLUM İLİŞKİSİ TŞOF ÖRNEĞİ
Halit Hakan EDİĞ
Kasım 2012
107  
 
310
Metodoloji Yöntem Bilim
Aralık 2007
136
 
311
Mevlana’da
SİYASET FELSEFESİ
Problemleri
Ağustos 2011
462
 
312
MEVLÂNA’NIN “MESNEVΔ İSİMLİ ESERİNDE METAFORİK ANLATIMIN METAFİZİK BOYUTU                                                                                       
Svitlana NESTEROVA
Kasım 2012
281
 
 
Mevlana’nın Piri
Hacı Bektaşi Veli
Eylül 2008
380 
 
313
MICHEL FOUCAULT DÜSÜNCESİNDE SÖYLEM, DÜZEN VE HAKİKAT
Ayhan Ece
Kasım 2012
97
 
314
Moda ve Postmodernizm
Hafize Pektaş
Temmuz 2012
484
 
315
Modern Bilimlerin Türkistan’a Girişi
(1800 – 1917)
Mart 2012
588
 
316
Modern Türk Şiirinde Baba
(Edebiyat Serisi)
Temmuz 2012
306
 
317
"MOLLA DÜZENİ"
Tarih Boyu Cinayetler
(En çok okunan)
Haziran 2009
212
 
318
Molla Sadra’nın
BİLGİ ANLAYIŞI
Şubat 2012
232
 
319
Muharrem ve Matem Dosyası
Ağustos 2011
320
 
320
Muğla Yöresi Alevi Türkmen Halk Edebiyatı ve Folklor Ürünleri Üzerine Bir Araştırma
(2 Cilt)
Ocak 2012
1074
 
321
MUHAMMED B. HANEFİYYE VE HAYATI (16/637-81/700)                                                                             
DİNÎ, SİYASÎ VE SOSYAL ETKİSİ AÇISINDAN
HÜSEYİN GÜNEŞ
Kasım 2012
264
 
322
Mustafa Çokay’ın Hayatı ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlığı Yolundaki Mücadelesi
Temmuz 2012
694
 
323
Mustafa Kemal Atatürk’te İnkılâpçılık ve
İnkılâplar
Şubat 2012
488
 
324
MUSTAFA REFİK VE DİVANI
Hasan KAPLAN
Aralık 2012
287
 
325
MÜZE, ARŞİV, KÜTÜPHANE MALZEMESİ ile KATALOGLAMA İLİŞKİSİ
Elif Köklü
Kasım 2012
171
 
326
NASİRUDDİN TUSİ’NİN
İbn Sinacılığı
(Felsefe Serisi)
Şubat 2012
474
 
327
Nasrettin Hoca
Abdulbaki GÖLPINARLI
Şubat 2012
240
 
328
NATO’nun Değişen Konsepti
Derya Gonca Peksarı
Mayıs 2012
472
 
329
Norman Kingsley Mailer’in
Bazı Eserlerinde Azınlık Ve Güç Kavramı
Haziran 2012
308
 
330
Nükleer Silahların Uluslararası İlişkilerdeki Rolü
Şubat 2012
486
 
331
On Altıncı Asır Osmanlı Toplumunda Belli Başlı Kızılbaş İsyanları
Elif Gül Akman
Mayıs 2012
226
 
332
ONALTINCI YÜZYILIN İLK ÇEYREĞİNDE OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ MEHDÎLİK HAREKETLERİ                                                                                                
YASEMİN ÇAĞLAYAN
Kasım 2012
127
 
333
Otman Baba Velayetnamesi
Ağustos 2011
384
 
334
Öğretmenlerin Psikolojik İhtiyaçlarına İlişkin Görüşleri
Hatice Deveci
Temmuz 2012
218
 
335
Örgütsel Başarıda Örgüt Kültürünün Etkisi
Çetin Satuk
Ekim 2012
156
 
336
Örgüt İklimi Üzerinde Kültürün Etkisi
Lerzan Önen
Ekim 2012
138
 
337
Örgüt Kültürü İle Örgütsel İletişim Arasındaki İlişkinin
Çiğdem Sarıkamış
Ekim 2012
238
 
338
Özbek ve Uygur Türkçelerinde
İSİM
Nisan 2012
728
 
339
ÖZGÜRLÜK KAVRAMININ FELSEFE TARİHİNDEKİ GELİŞİMİ
Elif AKGÜN
Kasım 2012
113
 
340
Personel Güçlendirmenin Örgüt Kültürüne Etkisi
Özlem Şenel
Ekim 2012
269
 
341
Pir Sultan Abdal Gerçeği
Ağustos 2009
368
 
342
PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR SANAT DERGİSİ’NDE SUNULAN ALEVİLİK
HACER TUNA
Kasım 2012
125
 
343
PİR SULTAN ABDAL TÜRKÜLERİNDE TASAVVUFİ KONULARIN TESPİT VE DEĞERLENDİRİLMESİ                                                                                     
HATİCE ÇAKIR
Kasım 2012
150
 
344
PiR SULTAN ABDAL’IN ŞİİRLERİNDE FELSEFİVE TASAVVUFİTEMALAR
MEHMET ALİ ÇETİNKAYA
Kasım 2012
105
 
345
Pir Sultan Abdal’ın Şiirlerinde
Sosyolojik Temeller
(F.Çakır GÜNEŞ)
Ocak 2012
414
 
346
Pir Sultan Abdal Şiirlerinin Tahlili ve Dayandığı Temeller
(Haydar DELİGÖZ)
2 Cilt
Ocak 2012
1292
 
347
PİR SULTAN ABDAL’DA DİNÎ DÜSÜNCE BOYUTU                              
Murat TAVŞANLI
Kasım 2012
338
 
348
Pir Teslim Abdal
Hasan Aksu Şiirleri
Edebiyat Serisi
Eylül 2012
638
 
349
Platon ve İbn Sina’da Tanrı Evren
Temmuz 2012
140
 
350
PROGRAM TEORİSİNİN DÜŞÜNSEL TEMELLERİ
Alaettin İŞERİ
Aralık 2012
518
 
351
PROJE ÜRETİM SÜREÇLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DENETİMİ
Bilge SÖNMEZER
Aralık 2012
398
 
352
Propaganda Aracı Olarak
SİNEMA
Şubat 2012
222
 
353
Psikoloji Din İlişkisi ve Jung
Temmuz 2012
200
 
354
Psikolojik Danışmanların Temel Psikolojik Danışma Becerilerine İlişkin Yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Temmuz 2012
292
 
355
Psikolojik Operasyonlar Teorisi
(K.H.O.)
Ocak 2012
306
 
356
Rağıp El İsfahani’nin Kuran’ı Anlama Ve Yorumlama Yöntemi
Abdullah Temizkan
Ekim 2012
266
 
357
Rakka Sürgünü
(Yerel)
Mayıs 2009
258
 
358
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisinden
Beklentiler
(Eğitim Serisi)
Mart 2012
528
 
359
Rus Dilinde Deyimlerin Tarihsel (Etimolojik) Açıdan İncelenmesi
Svetlana Stomatov
Mayıs 2012
584
 
360
Sade Yazılar
(Şiir Serisi)
Temmuz 2011
242
 
361
Sanat Eğitimi
(Eğitim Serisi)
Mart 2012
392
 
362
Sanat Eğitimi Çalışmalarına Renk Yönünden Analitik Bir Yaklaşım
Haziran 2012
256
 
363
Sanat Eğitimi Ve Çevre İlişkis
Sanat Serisi
 
Haziran 2012
290
 
364
Sanat Eğitiminde Afiş
(Eğitim Serisi)
Mart 2012
336
 
365
Sanata İzin
(Şiir Serisi)
Temmuz 2011
212
 
366
Savaş Üzerine
Carl Von Clausewitz
(Strateji Serisi)
Mayıs 2012
504
 
367
SEMBOLLER
İlahi Dinlerde Dini Semboller
Kasım 2011
446
 
368
Sevgi
(Komisyon)
Ocak 2011
182
 
369
Sistem Kurmada Disiplinler
(Strateji Serisi)
Şubat 2008
184
 
370
Semaha Şiir
(Şiir Serisi)
Haziran 2011
236
 
371
Sinemada Görsel Zaman Mekan Kurgusu
(Sanat Serisi)
Mart 2012
574
 
372
Sivas İlbeyi Ağzı
İnceleme Metinler Sözlük
Haziran 2012
292
 
373
Sivas Kaynaklı
Cönkler Üzerine Tetkik
(Edebiyat Serisi)
Mart 2012
594
 
374
Sivas’ta Aşıklık Geleneği ve
AŞIK RUHSATİ (Edebiyat Serisi)
2 Cilt
Mart 2012
1308
 
375
Semah Felsefesi Açısından Zuhur İnancı
(En çok okunan)
Temmuz 2011
846
 
376
SEYREYLE
Hüseyin Kuzucan Şiirleri Yazıları
Edebiyat Serisi
Eylül 2012
66
 
377
Sinema ve Varoluşçuluk
(Sanat Serisi)
Ocak 2012
682
 
378
Sivil Toplum Demokrasi ve Güven
Sefa Usta
Ekim 2012
161
 
379
Sivil Toplum Kurumu Olarak Türkiye’de Derneklerin Profili
Şaban Acar
Ekim 2012
185
 
380
Soğuk Savaş Sırasında
Amerikan Propagandası
—Türkiye Örneği-
Nisan 2012
462
 
381
SORGULAYAN DENEMELER
Sceptical Essays
Bertrand Russell
Nisan 2012
182
 
382
Sosyo Kültürel Faktörlerin Savaştaki Önemi
(Taner KAPLAN)
Ocak 2012
400
 
383
SOSYAL BÜTÜNLEŞME ve ÇATIŞMA EKSENİNDE
ETNİSİTE – SPOR İLİŞKİSİ
Metin KILIÇ
Aralık 2012
213
 
384
Sosyolojik Açıdan Küreselleşme ve Ulus Devlet (Giddens, auman ve Habermas Örneği)
 
Ocak 2012
404
 
385
Sosyolojik Düşünme ve Metodolojisi
Nisan 2012
150
 
386
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN SÖMÜRGELEŞME SÜRECİNDE LEVANTEN BİR KENT: İZMİR
Turgut TATAR
Aralık 2012
216
 
387
Spinoza Felsefesinde Varlık ve Bilgi
(Felsefe Serisi)
Ocak 2012
358
 
388
Sühreverdi Felsefesinde Epistemoloji
Felsefe Serisi
Haziran 2012
392
 
389
Sürdürülebilir Kalkınma Çevçevesinde Türkiye’de Enerji Sektörü Ve Politikaları
Fevziye Karadaş
Ekim 2012
208
 
390
Süreç Din Felsefesi’nde
Din – Bilim İlişkisi
Kevser ÇELİK
Nisan 2012
216
 
391
Semah Felsefesi
Ağustos 2011
186
 
392
Şah Tahmasb
(Tarih serisi)
Ekim 2011
642
 
393
Şah Veli Ayıntabi’nin Risaletül Bedriyyesi
Edebiyat Serisi
Haziran 2012
646
 
394
Şahî’nin FERHATNAMESİ
(Edebiyat Serisi)
2 Cilt
Mart 2012
1682
 
395
 
Şehriyar’ın Hayatı, Sanatı ve Şiirinin Özellikleri
Şubat 2012
306
 
396
Şeyh Bedreddin’in Fıkıhçılığı
Ocak 2012
600
 
397
Şiban Han Divanı 2 Cilt
(Edebiyat Serisi)
Mart 2012
1624
 
398
Şihabüddin Sühreverdi’nin
Hikmeti İşrak Anlayışı
Haziran 2012
248
 
399
Şiirle Semah
(Şiir Serisi)
Mayıs 2011
412
 
400
Şiir Metodu
Ağustos 2011
156
 
401
Tanah’ta Yahudi Dini Hayatına Yönelik
ELEŞTİRİLER
Ekim 2011
368
 
402
TANRI YANILGISI
RICHARD DAWKİNS                                                 
Kasım 2012
369
 
403
TARİH
Dinler Tarihine Kısa Bakış Cilt I II
Aralık 2007
154
 
404
TARİH ÖĞRETİMİ AÇISINDAN SÖZLÜ TARİH YAZIMI: KARACA AHMET DERGÂHI ÖRNEĞİ                                                                                           
GÜLSÜM KUMRU
Kasım 2012
250
 
405
Tatar Türkçesi
İnceleme Metin Sözlük
Selda Turhan Aslan
Temmuz 2012
620
 
406
TEFSİR
Allame Tabatabai’nin
Tefsir Metodu
Aralık 2007
145
 
407
Tehcir Öncesi Amerika’ya Ermeni Göçü
Mart 2012
682
 
408
Tekeli’de Zuhuru Beklemek
CD Ekli
Mayıs 2011
680
 
409
TELEOLOJİK DELİL
VE EVRİM TEORİSİ                                                  
Fatih ÖZGÖKMAN
Kasım 2012
213
 
410
Terörizmle Mücadelede
Uluslar Arası İşbirliği Çerçevesinde NATO’nun Rolü
Didem Yaman
Mayıs 2012
414
 
411
Teslimiyet Kavramının Psikolojik Tahlili
Temmuz 2012
224
 
412
Tevfik Fikret Şiirlerinde
Edebi Sanatlar
Ayşe Çevirici
Mayıs 2012
972
 
413
TEVHİT
(Hadisler Işığında)
Temmuz 2008
127
 
414
Tezkiretül Mülüke göre
SAFEVİ DEVLET TEŞKİLATI
Ekim 2011
684
 
415
Thomas Bernhard’ın Öykülerinde Normaldışı Davranışlar Edebiyat Serisi
Haziran 2012
424
 
416
Thomas S. Kuhn’un
Bilim Tasarımı ve bu
Tasarımın Tarihsel Arka Planı
Nisan 2012
226
 
417
TİYATRODA HAREKET, EYLEM VE DİYALOG
Celal MORDENİZ
Aralık 2012
197
 
418
“Tokat “ Alevilik Üzerine
(Yerel)
Temmuz 2009
462
 
419
Tokat Haydarhane Vakfı
(Yerel)
Ocak 2012
270
 
420
Tokat ve Divriği Temelli
Cönkler Üzerine 2 Cilt
(Edebiyat Serisi)
Mart 2012
1.200
 
421
Tokat’lı İshak Efendi’nin Nazmul Ulum Leali Ve Manzume Keydani Adlı Mesnevileri
(İnceleme Metin)
Bayram Özfırat
Ekim 2012
316
 
422
Toplumsal Muhalefet ve
Mizah Dergileri
Şubat 2012
326
 
423
Töre “Lider Olmanın Töresi”
(Yerel)
Haziran 2009
342
 
424
Transpersonel Psikoloji ve Din
Saliha Uysal
Temmuz 2012
244
 
425
Tunceli Aleviliğinde İnanç ve İbadet Sarı Saltık Ocağı Örneği
Talip Tuğrul
Ekim 2012
300
 
426
TURABİ DİVANI
(Edebiyat Serisi)
Mart 2012
704
 
427
Turabi’nin Manzum
Battalnamesi
(Edebiyat Serisi)
2 Cilt
Mart 2012
1.238
 
428
TURAN DURSUN’UN
ATEİZMİNİN DAYANAKLARI-                                                                                                 
DİN FELSEFESİ BAĞLAMINDA İlyas DEMİR
Kasım 2012
139
 
429
Turani
Duran Özaydın Şiirleri
Edebiyat Serisi
Ekim 2012
136
 
430
Türk Alman Poetikasının Kitabı
Edebiyat Serisi
Haziran 2012
1054
 
431
TÜRK – AMERİKAN ASKERİ İLİŞKİLERİ (1945 SONRASI)
Ferhan KARACA
Aralık 2012
182
 
432
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: KONUMLARI VE İŞLEVLERİ                                                                                                          
İBRAHİM HAKAN KARATAŞ
Kasım 2012
325
 
433
Türk Masallarında
KADIN FİGÜRÜ
Aralık 2011
264
 
434
Türk Sinemasında Bağımsızlık Anlayışı ve
Temsilcileri
(Sanat Serisi)
Mart 2012
532
 
435
Türk Sinemasında
Din Adamı
(Sanat Serisi)
Mart 2012
408
 
436
TÜRK SÖYLENCE SÖZLÜĞÜ DENİZ KARAKURT                                  
Kasım 2012
250
 
437
Türk ve Kızılderili Mitolojilerinde
İNSAN DOĞA İLİŞKİSİ
Kasım 2011
346
 
438
Türk Toplumunda CAFERİLER
Halkalı Örneği
Şubat 2012
228
 
439
Türk Sinemasında Bağımsızlık Anlayışı ve
Temsilcileri
(Sanat Serisi)
Mart 2012
532
 
440
Türk Sinemasında
Din Adamı
(Sanat Serisi)
Mart 2012
408
 
441
Türk ve Kızılderili Mitolojilerinde
İNSAN DOĞA İLİŞKİSİ
Kasım 2011
346
 
442
Türk Toplumunda
CAFERİLER
Halkalı Örneği
Şubat 2012
228
 
443
TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDE EĞİTİM – ÖĞRETİM PLANLAMASI
Talip CAN
Aralık 2012
343
 
444
Türkçe ve Çincenin Ses Yapıları Açısından Karşılaştırılması
Simay TUĞLU
Nisan 2012
200
 
445
TÜRKÇE VE İSPANYOLCANIN ORTAK SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Burak TOKER                                                                                                    
Kasım 2012
277
 
446
Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı Ve Kültürel Kimlik Geliştirme
Haziran 2012
328
 
447
Türkçe Söyleyen
CAN YÜCEL
Edebiyat Serisi
Haziran 2012
358
 
448
Türkçe’de Franz Kafka Ve Dönüşüm
Haziran 2012
634
 
449
Türkçenin Doğru Kullanımı
Edebiyat Serisi
Haziran 2012
292
 
450
Türkistan’da Eğitim
(1865 – 1917) ve
Çarlık Rusyası’nın Sosyopolitik açıdan Eğitime Yaklaşımı
Nisan 2012
784
 
451
Türkistan’da Sufizm Ve Dini Hayat
Türk Dünyası Serisi
Haziran 2012
298
 
452
Türkiye’de 1950 Sonrası
Görsel Sanatlar Koleksiyonculuğunun Gelişimi
Mart 2012
306
 
453
TÜRKİYE’DE BİLİM KADINLARI VE BİLİMİN GELİŞİMİNE KATKILARI
Günseli NAYMANSOY
Kasım 2012
352
 
454
TÜRKİYE’DE MODERNLEŞME VE GÜNDELİK YAŞAM: AKBABA ÜZERİNE BİR İNCELEME
Gözde Sevil KILIÇER
Aralık 2012
402
 
 
Türkiye Türkçesi Ağızlarında
“Alevi – Bektaşi”
ANLAMLI SÖZ VARLIĞI
Ekim 2011
160
 
455
Türkiye’de
Düşünce Yayınları
Kaynakça Taraması
Ağustos 2011
168
 
456
Türkiye’de Bilgisayar Destekli Eğitim
Haziran 2012
440
 
457
Türkiye’de Sivil Toplum Sosyal Politika İlişkileri
Melih Uğurlu
Ekim 2012
159
 
458
Türkiye’de Taşınmaz Kültür Varlıkları
Bakanlık Serisi
Haziran 2012
548
 
459
Türkiye’nin Enerji Kaynakları Ve Rüzgar Enerjisi
Gelengül Koçaslan
Ekim 2012
144
 
460
Türkmen Takı Kültürü
Türk Dünyası Serisi
Haziran 2012
190
 
461
Uluslararası İnsan Kaynakları
Yönetimi
Mart 2012
468
 
462
UNAMUNO ve SCHELER’DE TRAJİK KAVRAMI
Eda ÜLGER KAYA
 
 
 
463
Usulud Din
Aralık 2007
274
 
464
Uygur Şiveler Sözlüğü
(S’den Y’ye kadar)
Türk Dünyası Serisi
Temmuz 2012
462
 
465
Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel Düşünme Becerilerinin Yordanması
Nisan 2012
222
 
466
Üstbilişsel Strateji Eğitiminin Okuma Becerisinde Öğrenci Başarısına Olan Etkisi
Sema Muhtar
Temmuz 2012
332
 
467
VARİDAT (Tam Metin)
(Temel Eserler)
Aralılk 2011
148
 
468
Vicdani Retçilik
(Toplum Serisi)
Ocak 2012
380