ÖDEME VE BAĞIŞLARINIZ İÇİN: TEB ŞUBE KODU:651 NO: 9639700 IBAN:TR530003200000000009639700
MARİFET KAPISI
tokat ehlibeyt derneği

DERNEK KURULUS

(EK- 2)
DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ (*)
 
………………………….VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA
………………………………………………………..…………… Derneği tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim. . …/…/2…
 
İmza
 Adı Soyadı
Geçici Yönetim Kurulu Başkanı veya Üyesi
Vali/Kaymakam
Müdürlük/Şeflik No               :
Günü                                      :
Saati                                       :
 
DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ
DERNEĞİN ADI
 
DERNEKLER BİRİMİNCE DOLDURULUR
Derneğin Yerleşim Yeri
 
1-Kütük No
 
İl/İlçesi
 
2-Kuruluş Tarihi
 
Telefon Numarası
 
3-Nevi
 
Şube Açılacak İl
(Tek İl/Birden Fazla)
 
4-Alt Nevi
 
5-Genel Kurul Yılı
 
Derneğin Amacı
 
6-Kon-Fed-Mer-Şub.
 
7-Üst Kuruluş Numarası
 
8-Kurucu Üye Sayısı
 
……………………………………. DERNEĞİ KURUCULARI
Sıra No
Adı ve Soyadı
T.C. Kimlik No
Baba ve Ana Adı
Doğum Yeri ve Tarihi
Tabiiyeti
Cinsiyeti
En son Bitirdiği okul
1.Gitmedi/ilkokul terk
2.İlkokul
3.İlköğretim
4.Ortaokul/dengi
5.Lise/dengi
6.Yüksekokul
7.Lisansüstü
Mesleği
Yerleşim Yeri
İmza
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Dernek, federasyon ve konfederasyonlar ile birlikler, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 59 uncu maddesi gereğince bu formu doldurmak zorundadır.
 
(Kenar boşlukları dahil 297x2

ADRESE HAVALE: Erkan Yazargan Semerkant Mah. Murat Apt. No:32 TOKAT CEBE HAVALE: +90 535 063 84 23