ÖDEME VE BAĞIŞLARINIZ İÇİN: TEB ŞUBE KODU:651 NO: 9639700 IBAN:TR530003200000000009639700
MARİFET KAPISI
tokat ehlibeyt derneği

HASAN AKSU
"60'I BİRDEN" -HASAN AKSU ŞİİRLERİ-
/ext/belgeler_v_e.swf">


HASAN AKSU BEYNİN TÜM ŞİİRLERİ İÇİN: TIK> PİR TESLİM ABDAL 

PİRİN NEFESİ İLE

 

Bilmek, gönülden inanmak
Doğuşu inancın
iman ikrar
ikram ile
Belden yoldan gelmek ile
İkrarın çocuğu
Gelmeden cihana
Olmadan annenin kucağında
Düşmeden ana rahmine
Yol devriyle devrim kurmak
Acarken gözlerini
Sur okunur gibi
Ol nefesinden üflenmek
Pirin nefesi ile

Dört dergâhtan evvel
Yol Oğlu” olmak
Dört kitabınla bir
Tanrı-doğa-tanrı-insan
Tanrı varlığın birliğin kendisi
Tanrı-vahdet-i mevcut”
İhsanı Kâmilin mürşidin gözyaşında
Kül-i Sevda-i aşk
Sevgi inancına mensup
Varlığın ol parçadan
Ayın, günün, güneşin
Damarında kanın
Enel-hâkk”ım demekle
Erdim ismin, cismin cemalin ile
Batınî özü
Pirin nefesi ile

Tanrı sevgisi
Korkusun yok eder
Sevgi öğretisi
Şah damarından yakın ile
Dokunduğun ,hissettiğin ,sezdiğin ile
Gül bahçesinde
Cennet kokulu yar ile
Şerefli varlık
Eden sır içinde
Pirin nefesi ile

Ulaşmak sana
Bâtının görmek
Yeşil  elin görmek
Hacı neylersin
Arap diyarın neylersin
Ulaştığın içinde
Pirin nefesi ile

Kırk gün evrim geçiren
Kirkbin yılı andan geçiren
Âlemde var olan
Mutlak varlığın kendi
İçinden atan çelişkiyi
Şek şüphesizce
Toprak, su olmak
Hava ,ateş olmak
Aldığın her nefesinde
Nefesin olmak
Verdiğin nefesinde.
Ten ölesi
Can ölesi değil
Zifiri karanaligindan olmayan
 Nübüvvetin Görmek gündüz yıldızların
Görmek sayısızca kanat olup açanların
Dualarında
Pirin nefesi ile

Işık ozan
Şeriattan geçmiş
Tarikattan uzanmış
Marifete ermiş
Hakikatten öte
Ulaşabilen sırrı hakikate
Pirin nefesi ile

Ruhun cerağ uyandırır
Nur ola sır ola
Postun alan ete kemiğe bürünür
Toprakta ölü ceset olur
Çekilmiş damarlarından
Hak Enal-Hak´im dedikçe
Kerbelanin kani damarlarına yürür fışkırır göklere
Yetmiş iki millet ayrılmaz
Ceminde dara düşen
Mahşeri âlemde ayrılmaz
Hanesi senden olan
Ali Âbadan olan
Mihman eylediğin kapından giren
Kulunum diyen irşadın olan
Sultan olan
Talip kul benlim abdal piri olan
Pirin nefesi ile

Karışan katre ummanlarına
Akan gözyaşlarında
Fehm etmek
Aşk ilen yananı
Lokmasın elinde gördüğünü
Kayıtın okurken
Şu fena mülke
Gelmek göçmek hak ile
Zatın bilmek
Ceddin bilmek
Ol kandilinde
Durduğun ile
Pirin nefesi ile

Hizmet el almaya el vermeye
Gönül kabın doldurma
Elinle koymadığın çekmek
Bırakmak taşın üstünde taşı
Taş olmak taş üstüne
Temel olmak göğün binası altında
İnlemek gündüz gece
Hak için
Pirin nefesi ile

Dil konuşur
Lisanları bir eden
Aynı dilden esastır sevmek lisanî insanı
Ayırmadan din dil irk mezhep ile
Olmak cömert kuşkusuz sevmek ile
Terbiye sabır
Gönül sabır
Doğrulurken dizlerin
Dört kapı kırk makam
Aşama yükselirken kat kat yerden göğe
Nefsin arzularını terketmiş
Yar diyen
Evvel Haydar diyen
Yürüyen manevi aşamalarda
Nefesi sınav.
Kabul demek başa gelene
Boynunda kılıç
Dönmemek haktan
Pirin nefesi ile

Zaman mekân sensin
Türap olan
Yüzlerin sürünensin
Cağ hakikat
İçin barışa kardeşliğe
İçin sığmaz yere göğe
İçin ilahi sırra ulamamak ile
Hem Ali olabilmek hem Veli
Hem hünkârı sultan
Hem Kuran, İncil, Zebur Tevrat
Pirin nefesi ile

Hasan Aksu
08.09.2012
Almanya Hannover 

TENEŞİRE YATAN, BIRAK HALİNİ

 

Teneşire yatan bırak halini
Nerelisisin soran mı var
Lal dilin konuşa
Dil susa ayakların konuşa
Bastığın taş toprak konuşa
Kefenini yırtan kılıfın değiştiren
Çıplak olan bırak halini

Talip olan, Şek-û gûmanla kalkmaz
Zülfü kara talip olan eline alır başını
Diğer eline alır kalbini
İrkilip kalkan tutulan el ile
Ehl-i sadık ola iman´da
Birliğe yeten
Ol sultandan destgiri ola 

Susuzluğu olan
Açtığında gözlerin
Su yerine aguyu diler
içtmi ola der evlatların
Evladınım içemem  su verme 

Yüz yirmi dört binin başı
Ne hikmettir hep birdir başı
Yetmiş iki şehitine mürvette aslı
oniki serceşmenin yanıktır bağrı
Şah-ı haydar´a gelen
Vermez mi tatlı canı 

İkrarın eğleyen alma dimi nasipten
Getirirler bir lokma
Yandıkça dönersin
Aç kalanlar var dersin
Besmeleden açlığın susuzluğun giderilir
Zikreden Allahı dostunu
Canda  tende hak kılan
Yazılandır baki amelin 

Müstakim kul
Hem talip hem türap
Evladı pir seyid kul benlim abdal
Acar basamaklı kapıların
Omzundan yükselir göklere
Evveli yerine varan
Asılı nurdan olan ceddine

Kaç yüz bin defa
Aşkına ölüp dirilen
Nefesinde aguyu içen
Nefsini kılıçtan geçiren
Ali aba merhametin kılan
Üzerine atan abasın
Yürümek giydiğin aba ile
Yüzülmüş derimiz 

Hasan Aksu
Almanya Hannover
24.09.2012


 

ALLAH AŞKINA DEM SÜRMEK GEREK DOST 

Ozanım diyen naz mı eder gelir 
İnsan olan iman ederde gelir
Ceme giren saz sözle ikrar bilir
Allah aşkına dem sürmek gerek dost

Cümbüş dediniz coşamaz bilmezler
Ağuyu pay etmez demin sürmezler
Kel olmuş merhemi başa sürmezler
Allah aşkına dem sürmek gerek dost

Hoş görülü değiliz bize derler
Yetmiş iki milleti bir görmezler
İnsanlığa suçtur ayrım ederler
Allah aşkına dem sürmek gerek dost
 

Ceme girmeyen ömür boyu sürgün
Sucunu bilirde giremez sürgün
Günahından ayrılmaz kalır sürgün
Allah aşkına dem sürmek gerek dost
 

Kimi davet edersin gelen yoktur
Neçes te öten bülbül hali boktur
Yalvarsa elin tutacaklar yoktur
Allah aşkına dem sürmek gerek dost

Yüzsüzün kalır kalbi kara buruk
Kim eder tamirin bekler el buruk
Kendin parele niçin için buruk
Allah aşkına dem sürmek gerek dost

İmanın kapısı taşa tutulmaz
Taş atana Murat yükü vurulmaz
Âşık cümbüş çalar diye yakılmaz
Allah aşkına dem sürmek gerek dost

 Konuşan kuranım yazıcı bilir
Cevap verdin hayrettin diyen bilir
seyid benlim abalı âlem bilir
Allah aşkına dem sürmek gerek dost 

Hasan Aksu/Almanya /Hannover; 28.09.2012YETİŞ ÖZ EVLADINA PİRİM 


Geçmez yası kaldı turnanın
Gözden akar yaşı turnanın
Çıkar avazı dost turnanın
Yetiş öz evladına pirim

Nur yüzüne nasıl bakarım
Günah varsa nasıl bakarım
Çare yoksa nasıl bakarım
Yetiş öz evladına pirim

Cem nefesinde cem olurlar
Ol pirinden ayrı durmazlar
Yolunda ölmeden ölürler
Yetiş öz evladına pirim

Gülbengin çekerler dilinde
Aralan yatar gönül ilinde
Benlim abdal gül kokar teninde
Yetiş öz evladına pirim

Hasan Aksu /Almanda Hannover
16.11.2012


 

ADRESE HAVALE: Erkan Yazargan Semerkant Mah. Murat Apt. No:32 TOKAT CEBE HAVALE: +90 535 063 84 23